เตือน ไข้เลือดออกในฤดูฝน

ในช่วงนี้เป็นช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยทั้งร้อน ทั้งฝนตก และหลายพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขัง ดังนั้นควรจะต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพ โดยเฉพาะโรคภัยที่มักมาพร้อมกับฤดูฝน อย่าง "โรคไข้เลือดออก" เพราะเมื่อฝนตก เกิดน้ำขังก็จะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ที่สำคัญโรคไข้เลือดออกสามารถเป็นได้ ทุกเพศทุกวัย (more…)

Read more

เผยผลวิจัยข้อดี’หมอครอบครัว’

กระทรวงสาธารณสุข เผยผลการวิจัยเชิงสังเคราะห์เพื่อประเมินผลลัพธ์ทางเศรษฐศาสตร์ของนโยบายคลินิกหมอครอบครัว ของโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) รายงานว่าใน 10 ปี จะมีผลลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลได้กว่า 147,510 (more…)

Read more

ปภ.แนะผู้ขับขี่เรียนรู้เทคนิคขับรถผ่านเส้นทางน้ำท่วม

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะข้อควรปฏิบัติในการขับรถผ่านเส้นทางน้ำท่วม โดยปิดเครื่องปรับอากาศ ใช้ความเร็วต่ำ รักษาความเร็วให้อยู่ในระดับเดียวกัน ไม่เร่งเครื่องยนต์ กรณีรถยนต์เกียร์ธรรมดา ให้ใช้เกียร์ 1 หรือเกียร์ 2 รถยนต์เกียร์อัตโนมัติ ควรใช้เกียร์ L ลดการใช้เบรก (more…)

Read more

การใช้ฟลูออไรด์ในเด็ก

ฟลูออไรด์เป็นแร่ธาตุที่พบได้ตามธรรมชาติ โดยทั่วไปสามารถพบได้ในน้ำและในอาหาร เช่น ผัก หรือ สัตว์ทะเล ฟลูออไรด์มีคุณสมบัติในการป้องกันฟันผุได้ เพราะในช่องปากของเรามีสมดุลความเป็นกรดความเป็นด่างอยู่ เวลาที่รับประทานอาหารเข้าไป โดยเฉพาะน้ำตาล แบคทีเรียในช่องปาก จะทำให้ค่าความเป็นกรดในช่องปากเพิ่มสูงขึ้น ทำให้เกิดการละลายและกัดกร่อนของผิวเคลือบฟัน ฟลูออไรด์จะไปกระตุ้นให้เกิดการสร้างผิวเคลือบฟันกลับคืนมา นอกจากนั้น ฟลูออไรด์ยังเข้าไปสะสมในเคลือบฟันทำให้เคลือบฟันทนต่อกรดในช่องปากมากขึ้น ฟลูออไรด์สามารถป้องกันฟันผุได้ประมาณ 30% เพราะฉะนั้น ฟลูออไรด์ไม่ใช่ยาวิเศษ ดังนั้น การแปรงฟันจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่สุดในการป้องกันฟันผุ ฟลูออไรด์แบ่งเป็นสองประเภท คือ ฟลูออไรด์แบบที่คนไข้สามารถใช้เองได้ที่บ้าน จะเป็นฟลูออไรด์ความเข้มข้นต่ำ เช่น ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ น้ำยาบ้วนปากผสมฟลูออไรด์ ซึ่งสามารถหาซื้อได้ง่าย การใช้ยาเม็ดฟลูออไรด์ เป็นฟลูออไรด์ในรูปแบบเม็ด ซึ่งควรพิจารณาถึงความจำเป็นในการใช้และใช้ภายใต้คำแนะนำของทันตแพทย์ นอกจากนี้ยังมีฟลูออไรด์เจลที่ทันตแพทย์สั่งจ่ายให้ผู้ป่วยเอาไปใช้ที่บ้าน ในกลุ่มคนไข้อย่างเช่นกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่เกิดฟันผุง่าย เช่นกลุ่มที่ได้รับรังสีรักษาบริเวณใบหน้าและขากรรไกร อีกประเภท เป็นฟลูออไรด์ชนิดที่ทันตแพทย์เป็นผู้เลือกใช้ จะใช้ในคลินิกทันตกรรมเท่านั้น จะเป็นฟลูออไรด์ที่มีความเข้มข้นสูง ซึ่งทันตแพทย์จะพิจารณาเลือกรูปแบบชนิดของฟลูออไรด์ให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย (more…)

Read more

อาหาร-ขนมหน้า ร.ร. เสี่ยงสารพัดโรค แนะวิธีเลือกซื้ออย่างปลอดภัย

กรมอนามัย ห่วงสุขภาพนักเรียนที่เลือกซื้ออาหารที่ขายบริเวณหน้าโรงเรียน เพราะหากเตรียมปรุงไม่ถูกสุขลักษณะ เสี่ยงสารพัดโรค แนะวิธีเลือกซื้ออาหารหน้าโรงเรียนที่สะอาด ปลอดภัย (more…)

Read more

อันตรายจากการนอนไม่หลับ

คนเราเมื่อได้เวลานอน หัวถึงหมอน ภายใน 30 นาที เราจะเข้าสู่ภวังค์ของการนอนหลับ แต่ถ้าใครต้องใช้เวลากว่าจะหลับบนเตียงนอนมากกว่า 30 นาที ขึ้นไป บ่อยครั้ง ถี่ เกินกว่า 3 คืนต่อสัปดาห์ จะถือว่าผิดปกติ เข้าข่ายที่หมอจะวินิจฉัยได้ว่าเป็น โรคนอนไม่หลับ หรือ Insomnia จากการรวบรวมสถิติโดย รศ.นพ.จักร กฤษณ์ สุขยิ่ง ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พบว่า คนไทยมีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับถึง 1 ใน 3 โดยผู้สูงอายุจะมีปัญหานี้เพิ่มขึ้น ตามวัยที่มากขึ้น บางคนใช้เวลานานกว่าจะหลับ บางคนตื่นขึ้นมากลางดึก แล้วไม่สามารถหลับต่ออีกได้ บางคนตื่นเช้าเกินไป ตื่นมาตั้งแต่ ตี 3 ตี 4 แล้วไม่กลับไปนอนต่อ คนที่นอนไม่หลับ แล้วหลับไม่พอเหล่านี้ ตื่นขึ้นมาจะไม่สดใส รู้สึกอ่อนเพลีย ง่วง หมดเรี่ยวแรง ไม่มีพละกำลัง เวลาคิดอะไร มักจะคิดไม่ออก ความจำไม่ดี ไม่มีสมาธิ ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ ฉุนเฉียว หาเรื่องทะเลาะกับคนรอบข้าง ทำงานผิดพลาดบ่อยๆ ตัดสินปัญหาเฉพาะหน้าไม่เหมาะสม สร้างปัญหาให้กับครอบครัว

Read more

เสริมกระตุ้นพัฒนาการเด็กออทิสติก

“กรมสุขภาพจิต” เปิดคลินิกพิเศษในการดูแลเด็กออทิสติก บริการคัดกรองหาความผิดปกติ พร้อมพัฒนาเครื่องมือวินิจฉัยภาวะออทิสติกที่เป็นของประเทศไทยเอง และบำบัดรักษากระตุ้นพัฒนาการ และการปรับพฤติกรรมอย่างมีมาตรฐาน นาวาอากาศตรี นายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า โรคออทิสติก เป็นโรคทางจิตเวชในเด็กที่กรมสุขภาพจิตมีนโยบายเพิ่มการเข้าถึงบริการฯ มักพบในเด็กชายมากกว่าเด็กหญิง พบได้ทั้งคนจนและคนรวย ในเด็กไทยอายุไม่เกิน 5 ขวบ จะพบเด็กออทิสติกหรือกลุ่มอาการออทิซึมสเปกตรัม 1 คนต่อเด็ก 161 คน เด็กออทิสติกแต่ละคนมีระดับความรุนแรง ของโรคที่ไม่เท่ากัน ความผิดปกติของเด็กออทิสติก จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามพัฒนาการของเด็ก และจะเห็นเด่นชัดขึ้นเมื่อเด็กออทิสติกมีอายุมากขึ้น จะต้องได้รับบริการคัดกรองหาความผิดปกติ และบำบัดรักษากระตุ้นพัฒนาการ และการปรับพฤติกรรมอย่างมีมาตรฐาน เด็กออทิสติกมีความผิดปกติของพัฒนาการทางสมองที่ล่าช้า 3 ด้าน คือ ด้านสังคม ภาษา และพฤติกรรม ผู้ปกครองสามารถสังเกตพบอาการออทิสติกได้ก่อนที่เด็กจะมีอายุ 3 ปี สัญญาณเตือน ได้แก่ “ไม่สบตา ไม่พาที ไม่ชี้นิ้ว ไม่ชอบเปลี่ยนแปลง” (more…)

Read more

10 พฤติกรรม ทำจุดซ่อนเร้นมีกลิ่น

เชื่อว่าสาวๆ หลายๆ คนมีปัญหากับกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ตรง "จุดซ่อนเร้น" ที่นอกจากจะคอยกวนใจทำให้วิตกกังวลแล้ว ยังอาจทำให้ขาดความมั่นใจ กลัวเดินไปไหน ใครก็อาจได้กลิ่นนั้นได้....เพื่อแก้ปัญหาที่นี้ เรามีสาเหตุ หรือที่มาของการเกิดกลิ่นตรงจุดซ่อนเร้น ที่คุณรู้แล้วอาจร้อง อ๋อ...เพราะเหตุนี้เอง ซึ่งเมื่อรู้แล้ว จะได้แก้ที่ต้นเหตุ....ส่วนจะเกิดจากพฤติกรรมใดบ้าง ลองมาดูกันเลย กลิ่นไม่พึงประสงค์ ตรง “จุดซ่อนเร้น” เกิดจาก 10 พฤติกรรมนี้หรือเปล่า? (more…)

Read more

เคล็ดวิธี ‘กู้ชีพฉุกเฉิน’

การได้รับการช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุวิกฤต เจ็บป่วยฉุกเฉิน อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ย่อมทำให้โอกาสรอดชีวิตสูงขึ้นโดยเฉพาะเมื่อพบเห็นผู้ป่วยวิกฤต ส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุ และมักมีภาวะของหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน จากกรณีการเสียชีวิตของ โก๋ นายบุญธรรม บูรณธรรมานันท์ อดีตกองหลังทีมฟุตบอลชาติไทย และสโมสรองค์การโทรศัพท์ฯ วูบหมดสติบริเวณสนามฟุตบอลกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จ.นนทบุรี ภายหลังเล่นฟุตบอลกับเพื่อนๆ ปกติจะมาเล่นแทบทุกวันตอนเย็น โดยเพื่อนๆ และผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างช่วยกันปฐมพยาบาลเบื้องต้น อีกคนโทรแจ้งสายด่วน 1669 บ้างวิ่งไปขอความช่วยเหลือยังอาคารสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) เพื่อขอเครื่องมือในการช่วยชีวิต หรือคำแนะนำต่างๆ แต่ด้วยเหตุเกิดช่วงเย็นเวลาประมาณ 17.00 น.ทำให้ทุกอย่างฉุกละหุก สถานการณ์ไม่เป็นใจ สุดท้ายเพื่อนนำส่งนายบุญธรรมไปยังสถาบันบำราศนราดูร โรงพยาบาลห่างกระทรวงประมาณ 1 กิโลเมตรเท่านั้น แต่ก็ช้าเกินไป แพทย์ไม่สามารถยื้อช่วยชีวิตได้ เหตุการณ์กรณีเช่นนี้ไม่ใช่เพิ่งเกิด กรณีแรก แต่เป็นมาครั้งแล้วครั้งเล่า เป็นไปได้ว่า ปัญหาอาจเกิดจากการสื่อสาร การตื่นตกใจ รวมไปถึงความไม่พร้อมต่างๆ เมื่อเกิดเหตุขึ้น แต่ไม่ว่า เกิดจากปัจจัยใดก็ตาม เราควรต้องเตรียมพร้อม ศึกษาเรียนรู้ การช่วยเหลือขั้นพื้นฐาน เพื่อจะได้รับมือเหตุไม่คาดฝันต่างๆ ทั้งนี้ ล่าสุด นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) สั่งการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ในการช่วยชีวิตเบื้องต้นให้มากที่สุด ขณะที่ประชาชนทั่วไปก็ไม่ควรนิ่งเฉย ควรต้องเรียนรู้ในการช่วยชีวิตไว้บ้างไม่มากก็น้อย (more…)

Read more

กะเพรา แก้ท้องอืดในครัวเรือน

มี 2 เหตุการณ์ชวนให้เขียนถึงกะเพราเหตุแรก เมื่อสัปดาห์ก่อนได้ประชุมกับครูบาอาจารย์ด้านเภสัชศาสตร์ที่มีความสามารถด้านเคมีวิทยาอย่างมาก ขณะเดียวกันก็สนใจนิยมชมชอบเภสัชสมุนไพรด้วย อาจารย์เล่าว่ามีอาการท้องไส้ปั่นปวนตลอดในวัยหลังเกษียณมาได้หลายปี (more…)

Read more